Yetkili Anadolu Sigorta Acentası

 

Ekin Otomotiv >Sigorta İşlemleri > Nakliyat Sigortası

 

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigortası

Emtea Kıymet Nakliyat Sigortası

Kıymet nakliyatı sigortalarında sigorta konusu her türlü değerli belge ( hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para, döviz ve efektif olabilir.) Ancak nakit para, döviz, efektif, altın veya gümüş gibi değerlere teminat verilebilmesi için taşımanın zırhlı araçlarla ve silahlı görevliler refakatinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
Kıymet sigortalarında ‘’sigortalı’’ genellikle banklar ve diğer finans kuruluşları olmaktadır.
Kıymet sigortalarında sigorta bedeli belirlenirken kıymetin ‘’gerçek değeri ‘’ veya ‘’ikame değeri ‘’ esas alınır. ‘’ gerçek değer ‘’ sigorta konusu menkul kıymetin teklif tarihinden bir gün önce ilan edilmiş değeridir. ‘’ ikame değeri ‘’ ise ; teminat kapsamına giren bir hasarın meydana gelmesi halinde hasarlanan kıymetin mahkeme iptal masrafları, yeniden basılma masraflarını ( kağıt, mürekkep,baskı vb. ) karşılayacak şekilde belirlenmektedir.

 

Taşımacı Mali Sorumluluk Sigortası

T.C.K ‘na göre taşıyıcının, kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olduğu tarihe kadar geçen süre içinde taşıdığı eşyada meydana gelebilecek ziya veya hasarda yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek eşyada ziya veya hasar oluşmasına neden plan taşıyıcı, T.C.K nun 781 no lu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumludur. Taşıyıcı mali sorumluluk sigortası yurt içinde kara yolu ile taşımacılık yapan nakliyecilerin taşıdıkları emtea da meydana gelebilecek ziya ve hasarlar nedeni ile kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu güvence altına alır.
Taşıyıcı mali sorumluluk sigortası kesinlikle bir emtea nakliyatı sigortası değildir.
Diğer bir değişle, sevk edilen bir malın emtea nakliyatı sigortasının bulunması taşıyıcı mali sorumluluk sigortasına gereksinin duyulmayacağı anlamına gelmez. Çünkü iki sigorta türü farklı farklı menfeatları güvence altına almaktadır.

 

Ekin Otomotiv Trafik Müşavirliği

Trafik İşlemleri

Yeni Araç Kayıt İşlemleri
Araç Devir İşlemleri
Araç Nakil İşlemleri
Araç Tadilat İşlemleri
Araç Plan Proje İşlemleri
Trafikten İlişik Kesme İşlemleri
Ruhsat Zayi İşlemleri
Hurda Araç İşlemleri
Lpg İşlenmesi ve Sökülmesi
Logo İşlenmesi ve Sökülmesi
Özel ve App Plaka
 

Ekin Otomotiv Trafik Müşavirliği

Sigorta İşlemleri

Trafik Sigortası
Kasko Poliçesi
Dask (Deprem Sigortası)
Konut Sigortası
İşyeri Sigortası
Sağlık Sigortası
Nakliyat Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk Sigortası