Yetkili Anadolu Sigorta Acentası

 

Ekin Otomotiv >Sigorta İşlemleri > Dask Sigortası

 

Dask (Doğal Afet Sigortası)

Doğal Afet Sigortası

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na dair Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.
DASK'ın temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

  • Kapsamdaki bütün konutları prim karşılığında depreme karşı sigorta güvencesi altına almak,
  • Yurtiçinde risk paylaşımını sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtmak,
  • Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından) kaynaklanan mali yükünü azaltmak,
  • Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak,
  • Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek,
  • Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
 

Ekin Otomotiv Trafik Müşavirliği

Trafik İşlemleri

Yeni Araç Kayıt İşlemleri
Araç Devir İşlemleri
Araç Nakil İşlemleri
Araç Tadilat İşlemleri
Araç Plan Proje İşlemleri
Trafikten İlişik Kesme İşlemleri
Ruhsat Zayi İşlemleri
Hurda Araç İşlemleri
Lpg İşlenmesi ve Sökülmesi
Logo İşlenmesi ve Sökülmesi
Özel ve App Plaka
 

Ekin Otomotiv Trafik Müşavirliği

Sigorta İşlemleri

Trafik Sigortası
Kasko Poliçesi
Dask (Deprem Sigortası)
Konut Sigortası
İşyeri Sigortası
Sağlık Sigortası
Nakliyat Sigortası
Mühendislik Sigortası
Sorumluluk Sigortası